Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

Anders Österling 1884-1981

Anders Österling

Anders Österling föddes i Helsingborg, men växte upp i Malmö och kvarteren kring Petrikyrkan. Det blev också det skånska landskapet som kom att bli huvudtemat i Österlings författarskap. Många har nog läst eller hört hans dikt om Ales stenar.

Det Malmö och Skåne som figurerar i hans dikter och prosa från tidigt 1900-tal beskriver en svunnen tid — tät dimma över åkrar och alléer, vandringar längs ensliga kajer i Malmös hamn, små gemytliga caféer inbäddade i det milda skenet från fotogenlampor.

Anders Österling debuterade 1904 med diktsamlingen Preludier. I senare samlingar som Årets visor (1907) och Idyllernas bok (1917) grundlade han den stil som skulle komma att bli hans kännetecken — en klassisk harmonisk livsåskådning och en jordnära romantik, där den skånska naturen utgör ett huvudmotiv. För Österling framstod Wordsworth och Goethe som andliga släktskaper.

Då Österling publicerade sin idylliska lyrik mitt under brinnande världskrig fick han ta emot viss kritik. Somliga ansåg det opassande med tanke på rådande omständigheter. För Österling gällde det dock att hävda det vardagliga och lilla livets glädjeämnen och skönhet som en kontrast till brutalitet, våld och krig, så att inte dessa väsentliga saker gick förlorade i en mörk tid.

Parallellt med författarskapet var Österling under många år litteraturkritiker åt ett antal tidningar och 1941-64 verkade han som Svenska Akademiens ständige sekreterare. Han översatte även verk av Goethe, Thomas Mann och flera italienska poeter. I sin ungdom reste Österling till Italien, vars medelhavskultur kom att prägla såväl hans dikter som hans livssyn.

Tidens tand får nog sägas ha satt sina märken i Österlings lyrik och i vår egen tid kan de kanske uppfattas som högstämda. Eftersom Österling konsekvent använde sig av rim får många dikter också en ålderdomlig prägel. Däremot kan vi fortfarande lära oss mycket av hans ljusa, apolloniska livsåskådning befriad från illusioner och naivitet — ibland mot mörk klangbotten. Det är värden såsom måttfullhet, jämvikt och upplevelser av den milda eufori som naturen kan ge oss, som Österling förmedlar i sina dikter.
 
Vad humanisten och agnostikern Österling förespråkade var en känsla av als ob — "som om", dvs. att leva som om det funnes en övergripande mening med vår existens, utan att kunna vara helt säker på saken.
 
2009-08-19 / Frederick Beal, Stadsbiblioteket

Litteratur

Lyrik

Preludier. 1904
Årets visor. 1907
Idyllernas bok. 1917
Samlade dikter 1. 1945
Samlade dikter 2. 1946
Årens flykt : dikter. 1947
Sent i livet : dikter. 1970
Hundra dikter. 1981

Prosa

Dikten och livet : essäer. 1961

Översättningar

Hesse, Hermann, Själens spegel : valda noveller. 1939
Mann, Thomas, De ombytta huvudena : en indisk legend. 1941
Ungaretti, Giuseppe, Poesie. 1968
Montale, Eugenio, Poesie. 1972  

Biografier

Engdahl, Sven,  Anders Österlings ungdomslyrik. 1942
Österling, Anders, Minnets vägar. 1967
Vallquist, Gunnel, Anders Österling : inträdestal i Svenska Akademien, 1982
Österling, Karin, Skribentens landskap : Anders Österling och hans närmsta krets. 1996
Westerström, Jenny, Den unge Anders Österling. 2013
Westerström, Jenny, Den ständige Anders Österling. 2013

Senast ändrad: 2016-04-07 13:50