Malmö Stadsarkiv är tillfälligt stängt

För att minska smittspridningen är flera av kulturförvaltningens verksamheter tillfälligt stängda. Malmö Stadsarkiv är stängt 24 november-13 december 2020.

Vad som gäller för utlämning av allmänna handlingar och redan beställda eller reserverade böcker hittar du mer om i länken nedan.

Läs mer

Sociala arkiv

I städerna sköttes fattigvården av hospital, fattighus, barnasyler och arbets- och försörjningsinrättningar. Dessa stod alla under tillsyn av olika myndigheter.

I äldre tider ansåg man att det sociala omhändertagandet var en kristen barmhärtighetsgärning. Man gjorde ingen skillnad på fattiga, barn och gamla eller fysiskt eller psykiskt sjuka personer.