Arkivshopen

Vi har öppet som vanligt. Så hanterar Stadsarkivet risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

I anslutning till läsesalen finns vår arkivshop. Här säljer vi böcker, filmer, kartor och andra kul och intressanta saker kopplade till Malmös historia.

Vi har bland annat handböcker i släktforskning, filmerna i serien Mitt Hjärtas Malmö, Kulturhistoriska föreningens årsbok Elbogen och kartor över Malmö från exempelvis år 1881 och år 1904. Ny i shopen är en skrift som lyfter fram 150 kvinnliga Malmöfotografer som var verksamma 1860-1920.