Arkivshopen

I anslutning till läsesalen finns vår arkivshop. Här säljer vi böcker, filmer, kartor och andra kul och intressanta saker kopplade till Malmös historia.

Vi har bland annat handböcker i släktforskning, filmerna i serien Mitt Hjärtas Malmö, Kulturhistoriska föreningens årsbok Elbogen och kartor över Malmö från exempelvis år 1881 och år 1904. Ett relativt nytt tillskott är en skrift som lyfter fram 150 kvinnliga Malmöfotografer som var verksamma 1860-1920.

De fyra böckerna nedan kan skickas för 39 kr för pack & porto. Skicka mail med din beställning till stadsarkiv@malmo.se. Övriga böcker säljs på plats i shopen på Bergsgatan 20.

200 kr

220 kr

80 kr

100 kr