Berätta för framtiden – corona, vår tids pandemi

Historisk bild på en kvinna iklädd mask för ansiktet.

Vi befinner oss just nu i en pandemi som drabbar hela världen. Det som händer liknar inget vi tidigare varit med om. Hjälp oss att berätta för framtiden genom Malmö Stadsarkivs minnesinsamling.

Sedan slutat av mars 2020 har Malmö Stadsarkiv samlat in berättelser om den pågående pandemin.

Nödläget/krissituationen i landet har pågått i snart ett år. Just nu är smittspridningen stor i Malmö och staden har olika åtgärder för att minska den. Stadsarkivet efterlyser nu fler berättelser om hur just du upplever denna tid. Kanske har din syn på pandemin förändrats? Hur har du hanterat och anpassat din vardag efter alla dessa månader? Berätta!

Din berättelse idag är viktig för vårt kulturarv imorgon.

  • Hur är det att leva i en tid präglad av ovisshet och osäkerhet?
  • Vilka känslor väcker viruset hos dig och hur påverkas din vardag?
  • Hur har din inställning och/eller ditt sätt att hantera krisen förändrats under året?


Ditt bidrag

Du kan fylla i rutorna och besvara de frågor som passar dig. Du behöver inte svara på allt. Det går också bra att skicka in en egen berättelse, exempelvis funderingar, delar av en dagbok, en dikt med mera.

Bidraget arkiveras under ”Malmö Stadsarkivs insamlade berättelser” och är tillgängligt för såväl forskare som en bredare allmänhet. Vi ser ett stort värde i att ange bakgrundsuppgifter såsom namn, födelseår och bostadsort. Det går också bra att vara anonym.

För mer information eller inskick av berättelser, kontakta Karin Sjöberg karin.sjoberg@malmo.se.Vilka tankar och känslor väcker viruset hos dig? Hur ser du på framtiden?

Hur påverkas ditt vardagliga liv av coronaviruset? Har dina konsumtions- och resvanor förändrats? Umgås du med vänner och bekanta på samma sätt som tidigare? Besöker du samma platser som du brukar göra? Åker du kollektivtrafik? Hur är dina upplevelser av att leva i karantän, för dig och familjen?

Vad arbetar du med? Hur påverkas ditt arbete och din arbetsplats av coronaviruset? Vad studerar du och vilka konsekvenser har viruset fått för studier/ditt lärosäte?

Berätta varifrån och hur ofta du får information om viruset och dess spridning. Hur påverkas du av medierna? Vilka skämt eller skämtbilder stöter du på och vad du tycker om det?

Hur tycker du att omvärlden reagerar på situationen? Exempelvis andra länder, myndigheter, experter, kontakter på sociala medier, arbetskamrater, grannar, familjen med mera.

Hur har din inställning och/eller ditt sätt att hantera krisen förändrats under året?
Överenskommelse om arkivering och användning av bidrag vid Malmö Stadsarkiv * (obligatorisk)
Överenskommelse om arkivering och användning av bidrag vid Malmö Stadsarkiv


Malmö stadsarkiv behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Den lagliga grunden för att hantera arkivhandlingar, inklusive bilder, är arkivändamål av allmänt intresse. Läs mer om hur personuppgifter hanteras malmo.se/personuppgifter.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifterna används endast internt av Malmö Stadsarkiv.