Malmö Stadsarkiv är tillfälligt stängt

För att minska smittspridningen är flera av kulturförvaltningens verksamheter tillfälligt stängda. Malmö Stadsarkiv är stängt 24 november-13 december 2020.

Vad som gäller för utlämning av allmänna handlingar och redan beställda eller reserverade böcker hittar du mer om i länken nedan.

Läs mer

Berätta för framtiden – coronaviruset, vår tids pandemi

Historisk bild på en kvinna iklädd mask för ansiktet.

Vi befinner oss just nu i en pandemi som drabbar hela världen. Det som händer nu liknar inget vi tidigare varit med om. Hjälp oss att berätta för framtiden genom Malmö Stadsarkivs minnesinsamling.

Statsminister Stefan Löfven håller tal till nationen. Det är allvar nu. Liv, hälsa och jobb är hotade. Vi måste alla hjälpas åt att begränsa smittorisken. Gränser stänger och flyg ställs in. Folksamlingar begränsas och skolor stängs. Vi uppmanas till karantän och distansarbete. Samtidigt pågår hamstring av toalettpapper, handsprit och medicin.

Hur är det att leva i en tid präglad av ovisshet och osäkerhet?
Vilka känslor väcker viruset hos dig och hur påverkas din vardag?

Stadsarkivet vill nu gärna veta hur du som Malmöbo upplever och hanterar den aktuella situationen. Din berättelse idag är viktig för vårt kulturarv imorgon.

Ditt bidrag

Du kan fylla i rutorna och besvara de frågor som passar dig. Du behöver inte svara på allt. Det går också bra att skicka in en egen berättelse, exempelvis funderingar, delar av en dagbok, en dikt med mera.

Bidraget arkiveras under ”Malmö Stadsarkivs insamlade berättelser” och är tillgängligt för såväl forskare som en bredare allmänhet. Vi ser ett stort värde i att ange bakgrundsuppgifter såsom namn, födelseår och bostadsort. Det går också bra att vara anonym.

För mer information eller inskick av berättelser, kontakta Karin Sjöberg karin.sjoberg@malmo.se.Vilka tankar och känslor väcker viruset hos dig? Hur ser du på framtiden?

Hur påverkas ditt vardagliga liv av coronaviruset? Har dina konsumtions- och resvanor förändrats? Umgås du med vänner och bekanta på samma sätt som tidigare? Besöker du samma platser som du brukar göra? Åker du kollektivtrafik? Hur är dina upplevelser av att leva i karantän, för dig och familjen?

Vad arbetar du med? Hur påverkas ditt arbete och din arbetsplats av coronaviruset? Vad studerar du och vilka konsekvenser har viruset fått för studier/ditt lärosäte?

Berätta varifrån och hur ofta du får information om viruset och dess spridning. Hur påverkas du av medierna? Vilka skämt eller skämtbilder stöter du på och vad du tycker om det?

Hur tycker du att omvärlden reagerar på situationen? Exempelvis andra länder, myndigheter, experter, kontakter på sociala medier, arbetskamrater, grannar, familjen med mera.
Överenskommelse om arkivering och användning av bidrag vid Malmö Stadsarkiv * (obligatorisk)
Överenskommelse om arkivering och användning av bidrag vid Malmö Stadsarkiv


Malmö stadsarkiv behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Den lagliga grunden för att hantera arkivhandlingar, inklusive bilder, är arkivändamål av allmänt intresse. Läs mer om hur personuppgifter hanteras malmo.se/personuppgifter.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifterna används endast internt av Malmö Stadsarkiv.