Våra dörrar är öppna för besök!

Öppet mån-fre kl 10-18. Tänk på att vi inte är en mötesplats och att göra ditt ärende snabbt, max 20 besökare får vistas i lokalerna samtidigt.

Det går bra att: låna/lämna böcker, göra utskrifter/kopiering och att efter förbokning ta del av allmän handling på plats (skicka förfrågan till stadsarkiv@malmo.se)

Visa hänsyn och håll avstånd!

Vårt uppdrag

Malmö Stadsarkiv arbetar med frågor som rör arkiv på uppdrag av kommunstyrelsen och är en del av kulturförvaltningen i Malmö stad. Vi ger råd och stöd, forskar, och bevarar, vårdar och sprider kunskap om arkiv. Vår viktigaste uppgift är att se till att det gemensamma kulturarvet bevaras och att det är tillgängligt för allmänheten.