Boksläpp och författarsamtal: Mukhtar Wafayee

Set Mattsson framför ett blått hav.
  • 15 september kl 18.30
  • Malmö Stadsarkiv

Välkommen till en kväll på Dawit Isaak-biblioteket med boksläpp av "Detta blod vittnar om Guds vrede" och samtal med afghanske och tidigare fristadsförfattaren Mukhtar Wafayee.

Mukhtar Wafayee är journalist och författare. Han är född 1992 i Afghanistan och numera bosatt i Sverige. Han var Malmös fristadsförfattare 2019-2021. Nu släpper han boken Detta blod vittnar om Guds vrede. En högst dagsaktuell läsning.

Kvällen bjuder bland annat på en författarpresentation av förlaget, ett samtal mellan Mukhtar Wafayee och Parvin Ardalan om boken och om Afghanistan, samt högläsning på farsi och svenska av valda delar ur boken. Samtalet kommer till större delen att hållas på engelska.

Detta blod vittnar om Guds vrede

Tjusad av framgångssagorna från afghanska migranter låter Mukhtar Wafayee sig bli smugglad över gränsen till Iran. Han är femton år och har satt familjen i skuld för att kunna satsa på sin framtid. Men när han ställs inför sanningen om afghanernas mödosamma liv i exil, inser han att han begått sitt livs största misstag. Idealismen förtvinar allteftersom drömmen om religionsskolorna ersätts med det osäkra daglönearbete som är vardag för migranter. Han kommer aldrig att kunna återvända till Afghanistan som en beundrad mulla och tjäna sitt folk. Att överhuvudtaget ta sig hem visar sig vara en stor utmaning.

Utgiven av Smockadoll förlag 2021.

Sagt om boken: ”Sakligt gestaltas kampen för att överleva i en del av världen som just nu slits i bitar. I skuggan av fasorna som i dessa dagar hemsöker Afghanistan, är boken om Mukhtar lika smärtsam som nödvändig läsning.” – Maria Küchen i Sydsvenskan.

Information about the event in english below the form.

Anmälan

Begränsat antal platser, anmälan krävs!
Dag och tid: Onsdag 15 september kl 18.30-19.30

Book launch and conversation about the new book of afghan writer Mukhtar Wafayee

Mukhtar Wafayee is a journalist and author. He was born in 1992 in Afghanistan and now lives in Sweden. He was Malmö's sanctuary author 2019-2021. The Dawit Isaak Library together with Smockadoll publishing house is hosting a book launch and conversation on the 15th of September. Most of the event will be held in english.

About the book

Enchanted by the success stories of Afghan migrants, Mukhtar Wafayee allows himself to be smuggled across the border into Iran. He is fifteen years old and has put the family in debt to be able to invest in his future. But when he is confronted with the truth about the Afghans' arduous lives in exile, he realizes that he has made the biggest mistake of his life. Idealism fades as the dream of religious schools is replaced by the precarious daily wage work that is every day for migrants. He will never be able to return to Afghanistan as an admired mullah and serve his people. Getting home at all turns out to be a big challenge.

The book is published by Smockadoll publishing house 2021.

Review:
“The struggle to survive in a part of the world that is currently being torn to pieces is objectively shaped. In the shadow of the horrors that are haunting Afghanistan these days, the book about Mukhtar is as painful as it is necessary to read. " - Maria Küchen in Sydsvenskan.

Registration

To participate in the event you need to register. Fill in the form above!