Demokratin och du

Interaktiva skärmar med frågor
  • 1 okt 2021- 18 feb 2022
  • Malmö Stadsarkiv

Att samtala, inkludera och lita på andra är grundläggande
fundament i en demokrati. Men vad händer när samtalen tystnar, när förtroendet brister och när Vi ställs mot Dem? När känslan av delaktighet försvinner, och många slutar bry sig?

Historien visar att det som urholkar en demokrati ofta sker gradvis, steg för steg. Och när stegen väl har tagits är det svårt att backa bandet. Historien skrivs nu. Du är en del av den.

"Demokratin och du" är en interaktiv miniutställning som innehåller texter, bilder, filmer och dilemmafrågor. Den är producerad av Forum för levande historia, och finns nu att ta del av på Malmö Stadsarkiv i entrén.

Utställningen är en del av Öppna Malmö, stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Läs mer: malmo.se/Oppna-Malmo