Finland och Skåne, människor och möten genom tiderna.

Finska och skånska flaggan bredvid varandra
  • 24 februari kl 19
  • Digitalt

Finskt och skånskt har mötts på olika sätt genom tiderna. Från krigiska möten till fredligare där människor från Finland flyttat till Skåne för att söka arbete och en framtid.

En annan aspekt är det engagemang för Finland som kom till uttryck under 1800-talets nordiska rörelse och som i förlängningen ledde till dagens nordiska samarbete.

Ett föredrag med Göran Larsson på sverigefinnarnas dag 24/2. Göran Larsson är senior advisor vid kulturförvaltningen och tidigare museichef för Malmö Museer. Föreläsningen hålls på svenska.

Föredraget är en del av Öppna Malmö - stadens satsning för att lyfta frågor om demokrati, diskriminering och rasism.

Här är länk till sändningen på Facebook (kan ses även av den som inte har ett Facebook-konto).