$left
$middle

Föredrag: ”Jag saknar fruntimmer här”

Bokomslag.
  • 7 september 18:30
  • Malmö Stadsarkiv

Föredrag om rösträttskvinnan, fredsaktivisten och liberalen Anna Bugge Wicksel med historieprofessor Christina Carlsson Wetterberg.

Christina Carlsson Wetterberg är professor emerita i historia. Hon är en av den kvinnohistoriska forskningens pionjärer och har varit verksam som professor vid Lunds och Örebro universitet.

Hon presenterar här sin biografi över rösträttskvinnan, fredsaktivisten och liberalen Anna Bugge Wicksel (1862-1928) som även i sitt privata liv protesterade mot kvinnans underordnade ställning genom att ingå samvetsäktenskap med Knut Wicksell.

År 1900 slog sig det skandalomsusade paret ned i Lund, där hon som första kvinna vid Lunds universitet tog en juristexamen år 1911. Längre fram skulle hon som enda kvinna komma att utses till svenskt ombud i Nationernas förbund.

Välkommen till detta spännande föredrag den 7 september 18:30, ingång via Friisgatan 19C.

Föredraget presenteras i samband med utställningen "Val i Malmö – politik, politiker och politisk konst."