$left
$middle

Fotoutställning: "Kom närmare"

En kvinna står på gatan och fotograferar något.

Fotoutställningen "Kom närmare" är ett berättarprojekt ur EU-migranters perspektiv. En utställning om vardag, drömmar, kärleksfulla minnen och längtan. Välkommen att ta del av den!

  • 13 sep – 4 okt
  • Malmö stadsarkiv

Frågan om tiggeri avhandlas återkommande i media och i samhällsdebatt, ibland diskuteras diskrimineringen och de hot som EU-migranterna möter i sin vardag. Men ytterst sällan får de själva komma till tals och äga sitt narrativ.

Med en önskan att bredda perspektiven och ge plats åt EU-migranters egna röster och erfarenheter startade föreningen Mantaray Impact 2020 ett dokumentärt berättarprojekt som har pågått sedan dess på olika orter i Sverige.

Genom bland annat film, fotografi, lera och textil har deltagarna delat med sig av sin vardag, sina drömmar, kärleksfulla minnen och längtan.

Med denna fotoutställning samt föreläsningen "Tiggeriets historia" vill vi genomlysa föreställningar om “den andre”. Välkommen att komma närmare!

sv