$left
$middle

Judiskt liv i Malmö - en historisk kartguide

  • När du vill
  • Malmö

Ge dig ut på stadsvandring, en cykeltur eller "promenera" hemma i soffan och upptäck Malmös judiska historia med vår kartguide! Låt byggnader och personer i kartan guida dig längs vägen.

Den judiska historien är en del av stadens gemensamma historia. Den
är mångfacetterad och komplex. De judar som kommit till Malmö under
olika tidsepoker har haft skilda förutsättningar. Även religiösa och politiska uppfattningar har varierat över tid. Trots det har det bildats en stark, aktiv judisk församling och ett rikt föreningsliv som samlat och förenat stadens judar.

Om kartguiden

Kartguiden innehåller ett 40-tal platser i staden. Varje plats anknyter till en byggnad, person, verksamhet eller händelse som speglar Malmös judiska liv under drygt 100 år.

Vår förhoppning är att kartan ska väcka nyfikenhet och en djupare förståelse för stadens judiska liv då som nu.

Materialet till kartguiden

Materialet har hämtats från arkiv och litteratur, men också via samtal med nu levande personer. Fortsätt gärna att dokumentera och fylla på med fler berättelser!

Här hittar du kartguiden

Kartguiden är gratis och kan bland annat hämtas på dessa ställen:

  • Malmö stadsarkiv
  • Biblioteken i Malmö
  • Malmö Konsthall
  • Malmö Museum
  • Stadskontoret
  • Limhamns museum

Kartan finns på svenska, engelska och jiddisch.

En del av Öppna Malmö

Kartguiden är en del av Öppna Malmö - stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv