$left
$middle

Judiskt liv i Malmö - en historisk kartguide

  • När du vill
  • Malmö

Ge dig ut på stadsvandring, en cykeltur eller "promenera" hemma i soffan och upptäck Malmös judiska historia med vår kartguide! Låt byggnader och personer i kartan guida dig längs vägen.

Den judiska historien är en del av stadens gemensamma historia. Den
är mångfacetterad och komplex. De judar som kommit till Malmö under
olika tidsepoker har haft skilda förutsättningar. Även religiösa och politiska uppfattningar har varierat över tid. Trots det har det bildats en stark, aktiv judisk församling och ett rikt föreningsliv som samlat och förenat stadens judar.

Kartguiden innehåller ett 40-tal platser i staden. Varje plats anknyter till en byggnad, person, verksamhet eller händelse som speglar Malmös judiska liv under drygt 100 år.

Materialet har hämtats från arkiv och litteratur, men också via samtal med nu levande personer. Fortsätt gärna att dokumentera och fylla på med fler berättelser!

Vår förhoppning är att kartan ska väcka nyfikenhet och en djupare förståelse för stadens judiska liv då som nu.

Kartguiden är gratis och kan bland annat hämtas på stadsarkivet, biblioteken i Malmö, Konsthallen, Malmö Museer, stadskontoret och Limhamns museum. Den finns på svenska, engelska och jiddisch. Och som pdf här nedan.

Kartguiden är framtagen av Malmö stadsarkiv i samarbete med Judiska Församlingen Malmö och Judiska Kulturföreningen 1945 i Malmö, samt Arne Järtelius, författare och forskare i ämnet svensk-judisk historia. Den är en del av Öppna Malmö - stadens satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism.

Producerad 2020 av Malmö stadsarkiv med bidrag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening och Malmö Kulturhistoriska Förening.

Illustrationer: Jakob Warg

Den är en del av Öppna Malmö - stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. www.malmo.se/Oppna-Malmo

sv