$left
$middle

Stadsvandring Hamnen

Inre hamnen/Tornhuset

  • 6 september kl 18
  • Inre hamnen

Välkommen på stadsvandring kring de historiska miljöerna i Inre hamnen i Malmö. Anmäl dig här!

Under en promenad runt Inre hamnen tittar vi på byggnader, platser, konstverk och historiska miljöer. Utmed vägen berättar arkivarie Olle Nordquist om de minnesmärken som passeras och vad som funnits bakom fasaderna.

Här återfinns allt från variationsrik arkitektur, spår av industriell historia och sjöfart till våra dagars omvandling av hela stadsdelar.

Begränsat antal deltagare. Föranmälan är öppen 4 augusti - 2 september.
Obs: Samlingsplats fås vid anmälan!

Anmäl dig här:

sv