$left
$middle

Övrig fråga

Malmö Stadsarkiv kan i begränsad omfattning utföra forskning mot en avgift, 150 kr per påbörjad kvart som mest 60 minuter. 
Personuppgifter * (obligatorisk)

Jag är medveten om kostnaden * (obligatorisk)