Malmö Stadsarkiv är tillfälligt stängt

För att minska smittspridningen är Malmö Stadsarkiv tillfälligt stängt. Stängningen gäller fram till och med 31 januari då ny bedömning görs.

Information om telefontider, utlämning av allmänna handlingar och böcker hittar du mer om i länken läs mer.

Läs mer

Släktutredning

En släktutredning görs när den avlidens släktförhållanden skall klargöras till exempel inför boutredningar eller arvsärenden.

En släktutredning görs när den avlidens släktförhållanden skall klargöras till exempel inför boutredningar eller arvsärenden.

Du beställer via formulär på Riksarkivets hemsida. Om handlingarna förvaras vid Malmö Stadsarkiv skickas beställningen till oss, annars till rätt landsarkiv.

För uppgifter från och med den 1 juli 1991 hänvisas du till Skatteverket.

Skriv in öppettider här eller radera modulen.