Släktutredning

Vi har öppet som vanligt. Så hanterar Stadsarkivet risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

En släktutredning görs när den avlidens släktförhållanden skall klargöras till exempel inför boutredningar eller arvsärenden.

En släktutredning görs när den avlidens släktförhållanden skall klargöras till exempel inför boutredningar eller arvsärenden.

Du beställer via formulär på Riksarkivets hemsida. Om handlingarna förvaras vid Malmö Stadsarkiv skickas beställningen till oss, annars till rätt landsarkiv.

För uppgifter från och med den 1 juli 1991 hänvisas du till Skatteverket.

Skriv in öppettider här eller radera modulen.