Minoritet

Bokomslag Don´t run my love

Författare
Easterine Kire

Titel
Bitter Wormwood, Don´t run, my love, med flera

Easterine Kire är en poet, författare och musiker som är uppvuxen i delstaten Nagaland i norra Indien. Kire är en del av den etniska minoritetsgruppen Angami Naga. Kire har länge skrivit både poesi, böcker och för tidningar. Många av hennes böcker skildrar just Nagaland och den minoritetsgrupp hon tillhör. Hennes skrivande ledde till att hon tvingades till exil i Norge som en del av fristadsprogrammet ICORN. Den lokala regimen gjorde det svårt för henne att fortsätta skriva.

Hittas i Dawit Isaak-bibliotekets ICORN-sektion.