Får man bli kränkt på biblioteket?

Interaktiva skärmar med frågor
  • 25 nov kl 18.30-20
  • Malmö Stadsarkiv

Ett samtal om det komplexa förhållandet mellan yttrandefrihet och offentliga mötesplatser som bibliotek, torg och universitet.

På yttrandefrihetsbiblioteket Dawit Isaak-biblioteket i Malmö samlas verk som i andra länder uppfattas som stötande och moraliskt förkastliga. I många fall är beslutet att ställa ut dem enkelt. Det rör sig om författare och artister som hotas till livet i auktoritära och totalitära diktaturer.

Men även i det demokratiska Sverige finns det gränser för vad som får sägas och skrivas i offentliga sammanhang. Trots att vi har världens äldsta tryckfrihetsgrundlag. Så hur bestämmer vi var gränsen går?

Ett vanligt svar är att det fria ordet måste göra halt när enskilda personer och grupper kränks. Med vad innebär det att bli kränkt – egentligen? Och vilket ansvar har den enskilde för att tolerera eller undvika åsikter som kan vara kränkande?

I sin presentation diskuterar Christian Fernández det komplexa förhållandet mellan yttrandefrihet och kränkningar på offentliga mötesplatser som bibliotek, torg och universitet.

Obs! Anmäl dig nedan!

Christian Fernández

Docent i statsvetenskap och verksam som lektor och forskare vid institutionen för Globala politiska studier och forskningscentrumet MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare) vid Malmö universitet. Hans forskning handlar framför allt om politisk teori, medborgarskap, utbildning, tolerans och mångfald. Fernández senaste bok heter Tänkta fritt eller tänka på andra? (2018, Studentlitteratur) och handlar debatten om yttrandefrihet och politisk korrekthet.

Öppna Malmö

Samtalet är en del av Öppna Malmö, stadens satsning för att lyfta frågor om diskriminering och inkludering. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Läs mer: malmo.se/Oppna-Malmo