STÄMPLAD

Interaktiva skärmar med frågor
  • 1 okt 2021- 18 feb 2022
  • Malmö Stadsarkiv

En liten interaktiv utställning från Forum för levande historia som handlar om vårt behov att kategorisera människor och vad konsekvenserna av detta kan bli.

Gränsdragningen mellan ”vi” och ”dom” uppkommer ur vårt behov att sortera in varandra i grupper och lägga värderingar på dessa. Att kategorisera är nödvändigt för oss, men indelningen kan också skapa intolerans och ge upphov till exkludering.

STÄMPLAD är en miniutställning från Forum för levande historia som väcker tankar kring kategorisering och effekterna av den. Den finns nu att ta del av på Malmö Stadsarkiv i entrén.

Utställningen är en del av Öppna Malmö, stadens satsning för att lyfta frågor om rasism och inkludering. Här ska alla kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar. Läs mer: malmo.se/Oppna-Malmo