Visning för skolklasser

Under hösten 2020 tar vi emot bokade visningar i Dawit Isaak-biblioteket.

Visningarna riktar sig främst mot skolklasser från högstadiet och gymnasiet, gärna i halvklass. Lär dig mer om yttrandefrihet, konstnärlig frihet och censur, idag och förr, i Sverige och världen. Ni får ta del av olika fall då författare eller andra konstnärer censurerats.

Vill du boka visning, boka genom Kulturkartan!