$left
$middle

Om Stadsarkivets bibliotek

På Stadsarkivets bibliotek finns barnbiblioteket Tidsmaskinen, Dawit Isaak-biblioteket för hotad litteratur, och andra böcker som seriealbum, historieböcker, och populära bästsäljare.

Du kan beställa böcker från alla Malmös folkbibliotek och hämta ut och lämna tillbaka dem på Stadsarkivet. 

Bibliotekets fokus

  • Barnböcker
  • Hotad litteratur
  • Seriealbum
  • Filmlitteratur
  • Bästsäljande pocket
  • Lokal historia och historia
  • Filmer för vuxna och barn/ungdom

Forsknings- och referensbibliotek

Forsknings- och referensbiblioteket är specialiserat på Malmös historia, svensk och dansk historia, genealogi och arkivväsen. Biblioteket innehåller cirka 13 000 titlar. Förutom böcker och tidskrifter så finns tryckta skolkataloger och matriklar och även en mängd småtryck om Malmö. Här finns också en större pressklippsamling om Malmö med klipp från 1920-talet fram till nutid. Biblioteket är ett viktigt komplement till forskning i arkiven.

Om du vill söka litteratur i Stadsarkivets referensbibliotek, så är katalogen sökbar genom Malmö stadsbiblioteks bibliotekskatalog MALIN.

Innehåll