$left
$middle

A Ride to Pride - en kartguide till Malmös hbtqi-historia

  • När du vill
  • Malmö

Utforska Malmös queera historia - ge dig ut på stadsvandring, en cykeltur eller "promenera" hemma i soffan! Låt personer och byggnader i kartan guida dig längs vägen.

Hbtqi-personers liv är en del av Malmös historia som länge varit osynliggjord. Det är en mångfacetterad historia om makt och övergrepp, kamp och frigörelse, upprättelse och identitet, mod och stolthet, gemenskap och kärlek. En historia som också rymmer utsatthet och utanförskap, rädsla och skam.

Kartguiden A Ride to Pride beskriver ett 40-tal platser som speglar Malmös hbtqi-historia under drygt 100 år. Guiden belyser delar av denna historia och baseras på arkivmaterial, litteratur och samtal med människor som delat med sig av sina minnen. Fortsätt gärna att fylla våra arkiv med fler berättelser!

Vår förhoppning är att kartan ska väcka nyfikenhet och djupare förståelse för stadens hbtqi-historia.

Kartguiden är gratis och hämtas på stadsarkivet, biblioteken, Konsthallen, Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, stadskontoret och RFSL Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne m.fl

Kartguiden är framtagen av Malmö stadsarkiv i samarbete med RFSL Malmö, RFSL Rådgivningen Skåne, Institutet för studier i Malmös historia (IMH) vid Malmö Universitet och appen Be Here Then.

Materialet i kartguiden finns även att ta del av i den digitala stadsvandringen History is not a straight line i appen Be Here Then. Vandringen bygger främst på material från stadsarkivet och Kira förlag. I samband med lanseringen av kartguiden släpper Institutet för Malmös historiska studier (IHM) vid Malmö Universitet antologin Queera historier från Malmö. Kartguiden, appen och boken kompletterar varandra och ger för första gången en samlad bild av Malmös queera historia.

Kartguiden A Ride to Pride är en del av Öppna Malmö - stadens satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism.

Producerad 2021 av Malmö stadsarkiv.
Illustrationer och layout: Linn Persson och Erika Weiland, BBDO Nordics

sv