$left
$middle

Ufo-utställning: I Want to Believe

arkivhandling på temat arkitektur
  • 5 oktober – 20 januari
  • Malmö stadsarkiv

Under hösten bjuder Malmö stadsarkiv in till ufo-utställningen I Want to Believe, samt en rad föredrag och aktiviteter på temat oförklarligt och utomjordiskt

I Want to Believe… Vad betyder det? Människor har i alla tider sökt förklaring till okända eller mystiska himlafenomen. En del söker svar i religion, andra i naturvetenskap, eller på helt andra håll.

I folklivsarkiven förvaras berättelser om himlafenomen och om hur människor blir förhäxade eller bortförda av främmande väsen. I takt med att det moderna samhället växer fram har berättelserna förändrats till att också handla om flygande tefat och utomjordiska möten. Hur vi förklarar det okända speglar vår tid och vårt samhälle.

Den här utställningen handlar om ufo-intresset som tog fart i Malmö och i övriga Sverige efter andra världskriget, i kalla krigets och månlandningens era. Den visar hur människor såsom ufologer, astronomer, piloter och militära myndigheter har engagerat sig för och rapporterat om ufo:n, men också hur ufo har skildrats inom populärkulturen.

Utställningen baseras på material från Archives for the unexplained (AFU), Seriearkivet och Krigsarkivet. Dessa och andra arkiv är en oumbärlig källa till forskning och rymmer ledtrådar till vår historia.

Utställningen är producerad av Malmö stadsarkiv med hjälp av AFU och Seriearkivet.

Tid och plats

5 oktober – 20 januari. Öppet hus under stadsarkivets ordinarie öppettider. Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20

Antal platser och anmälan

Öppet hus

Programmet för utställningen samt bokade föredragshållare kommer uppdateras löpande under sensommaren och hösten.

Välkommen!

sv