Du kan beställa böcker från alla Malmös folkbibliotek och hämta ut och lämna tillbaka dem på stadsarkivet. 

Bibliotekets fokus

Forsknings- och referensbibliotek

Forsknings- och referensbiblioteket är specialiserat på Malmös historia, svensk och dansk historia, genealogi och arkivväsen. Biblioteket innehåller cirka 13 000 titlar. Förutom böcker och tidskrifter så finns tryckta skolkataloger och matriklar och även en mängd småtryck om Malmö. Här finns också en större pressklippsamling om Malmö med klipp från 1920-talet fram till nutid. Biblioteket är ett viktigt komplement till forskning i arkiven.

Om du vill söka litteratur i stadsarkivets referensbibliotek, så är katalogen sökbar genom Malmö stadsbiblioteks bibliotekskatalog MALIN.