$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Dante

Förening med syfte att sprida kännedom om det italienska språket och kulturen, grundad 1889.

Società "Dante Alighieri" grundades i Italien, år 1889, där moderföreningen till den svensk-italienska föreningen fortfarande har sitt säte i Palazzo Firenze i Rom.

Vände sig ursprungligen till emigranter

Föreningen, som är opolitisk och ideell, har som syfte att sprida kännedom om det italienska språket och kulturen. När den grundades vände den sig speciellt till de stora skaror italienska emigranter som då huvudsakligen bodde i Syd- och Nordamerika och behövde stöd för att behålla det italienska språket för sig och sina barn. Nu för tiden är den en kulturell förening för alla som är intresserade av Italiens språk och kultur. Många av lokalavdelningarna runt om i världen har kurser i det italienska språket.  

Ursprunget till föreningens namn

Den italienska skalden Dante Alighieri 1265-1321), som fått ge namn åt föreningen, skrev sitt mest kända verk "La Commedia" (senare kallad " La Divina Commedia ") på folkspråket, dvs. sitt modersmål toskanskan, som legat till grund för det italienska riksspråket och inte på latin, det språk som på medeltiden bildade människor i Italien skrev på.  Dante betraktas som grundaren av det italienska språket och hans verk läses och beundras än idag.   

Malmö-Lund-avdelningen bildades 1934

I hela världen finns det idag ca 400 lokalavdelningar, varav sju i Sverige. Föreningen i Malmö-Lund bildades redan år 1934 och har varit aktiv sedan dess. Föreningen har flera sammankomster per år med föreläsningar på italienska, när man har gästföreläsare från Italien, eller på svenska om italiensk kultur, mat, musik, m.m. Sammankomsterna avslutas vanligen med en gemensam måltid inspirerad av det italienska köket. Alla med intresse för Italien är välkomna som medlemmar. Den som är medlem i föreningen har också rätt att delta i de världskongresser som anordnas av Società "Dante Alighieri" vartannat år. Kongresserna äger vanligtvis rum i Italien, men anordnas även i andra europeiska städer.

Danteföreningen Malmö-Lund