$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Hermods

Hermods

Hermods — skolan för folk med framåtanda. Annonserna med glada, ambitiösa ungdomar i studentmössa och med framtid i blick sågs i var och varannan veckotidning runt 1950. 

Men det var knappast något som slog an hos en skoltrött realskolepåg i Malmö kring slutet av 1950-talet. Här gällde bara att läsa upp sig för att slippa gå två år i varje klass. Hermods stödkurser för kuggade skolelever blev räddningen, men samtidigt en plåga som fördärvade sommarloven.

Det hela började år 1893 sedan Hans Svensson Hermod, bondson från Sunnanå utanför Malmö, kommit hem efter en lång utlandsresa. Under resan hade han bl.a. försörjt sig som privatlärare och började nu ge ut ett "Tyskt-Engelskt-Franskt-Spanskt-Italienskt öfvningsblad" med enklare texter på de fem språken. För 3 kronor kunde man prenumerera på tidningen och erbjöds även att få översätta en text och skicka in den för rättning. Således var första steget mot korrespondensundervisning taget.

sv