$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

IFK Malmö

IFK Malmö

IFK Malmö på väg till allsvenskan 1928

Friidrottens banbrytare från 1899 med ledorden iIhärdighet, färdighet, kraft och kamratskap.

Föreningen bildas 1899

Tre år efter de första friidrottstävlingarna i Malmö och tre år efter att Malmö idrottsplats invigts träffades 1899 tolv unga män i Malmö Latinskolas gymnastiksal för att bilda IFK Malmö. Ordförande på mötet var skolans rektor P HJ Söderbaum. Klubben fick direkt ett 30-tal medlemmar vilket raskt steg till 97 varav 29 var damer. Medlemsavgiften fastställdes till 3 kronor för manliga medlemmar och 2 för de kvinnliga. Föreningen hade som syfte ”att utöva och befrämja idrotten i dess olika grenar.”

Ambition att bilda kamratföreningar i hela landet

Idrottsföreningen Kamraterna var en rikstäckande organisation som bildats på initiativ av två studenter från Stockholms läroverk. Visionen var att bilda kamratföreningar runt om i landet. Föreningens fyruddiga stjärna stod för Ihärdighet, Färdighet, Kraft och Kamratskap.

Träning eller social samvaro

Tidigt visade det sig uppstå en generationsfråga rörande hur mycket tid som skulle läggas ner på det sociala umgänget respektive själva idrottandet. Falangen med de yngre medlemmarna prioriterade det sociala medan de äldre prioriterade idrottandet. Denna meningsskiljaktighet resulterade i att klubben redan på hösten 1899 delades upp i två avdelningar, en bestående av skolungdomar och ”en av till åren äldre medlemmar”. Som en följd av detta bildades 1901 Malmö Läroverks idrottsförening MLI. MLI vände sig till lärjungarnas i klasserna 5-7 med tanken att de ungdomar som ville fortsätta att idrotta efter examen skulle gå över och fortsatte i IFK.

Fotbollen introduceras under tveksamhet

Intresset för den fria idrotten avtog under året 1903. Varje månad anordnades dock gemensamma klubbaftnar med tal, sång, diktläsning och dans. Sommartid anordnades skogsutflykter.

För att få in fler medlemmar föreslog dåvarande styrelsen att man skulle introducera fotboll i föreningen. En åsikt som inte delades av alla med resultat att en stor del av styrelsemedlemmarna byttes ut. Flera tidigare spelare från Malmö Velociped Klubbs fotbollssektion uppvaktades och IFK Malmös första fotbollslag var ett faktum.

År 1899 invigde IFK sin fana. Vit med blått kors, tretungad och stjärnbeprydd.

De första tävlingarna 1900-1907

Idrottarna var alla amatörer som själva fick bekosta såväl resor som startavgifter. Resultaten var inte så framstående och heller inte publiktillströmningen. Vid ett tillfälle uppges publiksiffran ha uppgått till fem betalande åskådare.

IFK Malmö

Splittring och Malmö allmänna idrottsförening MAI bildas

År 1908 gjorde den amerikanska friidrottsgruppen från OS i London ett bejublat besök på Malmö Idrottsplats. IFK Malmö hade nu en stark grupp och god ekonomi. En schism uppstod detta år bland styrelse och medlemmar. En osämja som sägs ha sin grund i Kamraternas centralstyrelses motvilja mot anordnande av en tiokampstävling i Malmö. Styrelsen beslöt att gå emot Centralstyrelsen vilket resulterade i att ett 50-tal medlemmar begärde sitt utträde och bildade en ny klubb Malmö Allmänna Idrottsförening MAI. Nu fanns det två starka friidrottsklubbar i Malmö vilka båda tränade och tävlade på Idrottsplatsen

En friidrotts- och en fotbollssektion

1909 delades IFK Malmö upp i två sektioner och fotboll kom åter med på programmet. Ledare och spelare hämtades bland annat från Malmö Boll och Idrottssällskap, som detta år avslutade sin verksamhet och gick upp i IFK Malmö. Året därpå (1910) bröt sig några av fotbollsspelarna ur IFK Malmö och bildade en ny klubb, Malmö FF. Samma år tog IFK sitt första DM i fotboll efter seger över Helsingborgs Arbetares Cykelklubb med 4-1.

Första OS-medaljen

Det gick allt sämre för friidrotten och 1915 tillsattes en ny leding vilken kom att koncentrera sig på juniorverksamheten. En satsning som resulterade i ett av landets starkaste friidrottslag. År 1912 hade Nils Magnusson från IFK Malmö tagit Malmös första OS-medalj i friidrott då han vid olympiaden i Stockholm tog brons i diskus. 1920 kom IFK:s andra olympiska friidrottsmedalj genom Ekelunds 3: dje placering i höjdhopp.

Fotbollen tar över och friidrottsavdelningen läggs ner 1955

Uppgången följdes av nedgång med tillfälliga comeback i friidrottssammanhang men 1955 togs det definitiva beslutet att friidrottsavdelningen skulle läggas ner.

Fotbollen kom att fortsätta. Den största framgången kom 1960 då man vann silvret genom att bli tvåa efter IFK Norrköping. Efter våren ledde de serien, vilket innebar en plats i Europacupen.