$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

MAB & MYA

MAB & MYA

MAB & MYA. Tillverkning av yllebyxor. Ur Malmö museers fotosamlingar.

MAB & MYA var en sammanslagning av två av Malmös största textilföretag vid mitten av 1900-talet, Manufakturaktiebolaget (MAB) och Malmö Yllefabriks Aktiebolag (MYA).

Manufakturaktiebolaget var från början ett renodlat bomullsspinneri och ett av de första aktiebolagen i Malmö då det grundades 1855. År 1899 lämnade man sina gamla slitna fabrikslokaler på St. Nygatan i centrala Malmö och flyttade in i en helt ny fabriksanläggning vid Trelleborgsvägen (nuvarande Mobilia). Nu köpte man även ett annat gammalt Malmöföretag, nämligen Malmö Bomullsväveri AB och tillsammans bildade de en kraftfull enhet för tillverkning av bomullstyger.

Nya fabriker för ylletyger

Malmö Yllefabriksaktiebolag (MYA) grundades år 1867 och nya fabrikslokaler uppfördes vid kanalen där Hansakompaniet ligger idag. Produktionen av ylletyger var till en början inriktad mot grövre kardgarnstyger av s.k. doffeltyp. Därav fick företaget smeknamnet "Doffeln". August Schmitz blev dess chef år 1874 och skulle komma att leda fabriken i mer än femtio år.

Doffeln

År 1888 brann "Doffeln" ner till grunden, en händelse som väckte stor uppmärksamhet vida omkring. Men en ny modern yllefabrik kunde tas i bruk redan samma år. År 1899 utökades verksamheten med ett kamgarnsspinneri, då man köpte in Manufakturaktiebolagets fabriksfastighet i grannkvarteret på andra sidan Stora Nygatan.

På 1930-talet var Malmö Yllefabrik Skandinaviens största textilföretag och den årliga omsättningen uppgick till 20 miljoner kronor. Den största avsättningen skedde på hemmamarknaden men företaget exporterade även en betydande del till både europeiska och utomeuropeiska länder. Arbetsstyrkan uppgick till 2700 personer.
 
Mellankrigstiden kännetecknades av rationaliseringar och effektiviseringar. För att förbättra lönsamheten tog man även till tvivelaktiga metoder. Under fyrtiotalets första år uppdagades det att råullen spätts ut med cellull. Detta klassificerades som bedrägeri och företagets krediter drogs hastigt in. En konkurs tycktes vara ofrånkomlig. Men istället förvärvade MAB år 1943 aktiemajoriteten och MAB & MYA koncernen var ett faktum.
 
Efter kriget var efterfrågan stor i både MAB och MYA . Men kärvare tider skulle komma. Efterhand som en modern textilindustri byggdes upp i de krigshärjade länderna i Europa — samtidigt som de statliga subventionerna i Sverige avskaffades — ökade importen dramatiskt.
 
År 1958 var det dags för den dittills största nedläggningen inom svensk tekoindustri. Yllefabriken i centrala Malmö tvingades slå igen och 500 arbetare fick gå. Det var Malmös hittills största fabriksnedläggelse. Men det var bara början. Fram till 1970 lades inte mindre än 25 tekofabriker ner i Malmö.

Bomullsväveriet lades ner i mitten av 1960-talet

För MAB & MYA:s del kom slutet i mitten av 60-talet då även bomullsväveriet vid Trelleborgsvägen lades ner. En ståtlig 100-årig textilera i Malmö var till ända.

sv