Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Vagnmuséet

Öppen landå. Vagnparad i Slottsparken 1992

Öppen landå. Vagnparad i Slottsparken 1992

Medan Malmö Vagnmuseum alltjämt fanns i det gamla ridhuset vid Drottningtorget, kunde besökare här se en stor samling vagnar, slädar och andra fortskaffningsmedel från tiden före tåg och bilar.

På museet visades hur resor och transporter gick till i Skåne, allt från böndernas gödselvagnar till grevarnas paradvagnar för två, fyra eller kanske ännu fler hästar. Här fanns också bryggarens ölvagn med påhängda träkaggar för släckning av törst, brandförsvarets hästdragna ångspruta och de sjukas "epidemivagn" för allvarligare lägen i livet.

Och här fanns en vacker likvagn (katafalk) för gamla tiders begravningsföljen, omsorgsfullt omsedd av det i Malmös anrika, traditionsbevarande "Likbärarlaget Enigheten av 1729".

Axel Cronquists vagnsamling

Mannen bakom museets vagnsamling är civilingenjören Axel Cronquist (1873-1968), som under 1920- och 1930-talen reste han runt och studerade såväl väghållning som de fordon som behövde bättre vägar. Han besökte gods och herrgårdar och blev allt mer intresserad av den kultur som ligger i vagnmakeri och "vehikulogi", som kunskapen om fordon kallas.

Cronquist byggde upp en representativ samling vagnar, vilken han strax före sin bortgång donerade till Malmö stad med åtföljande medel till vård av föremål "av vehikulärt intresse".

Samlingen tillhör nu Malmö Museer och är magasinerad.