$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Hälsobrunnar

Kungsparken, brunnspaviljongen i slutet av dubbelallén år 1915. Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer.

  • 1800-tal

Att "dricka brunn" är ingenting man vanligtvis förknippar med Malmö. Ändå har här funnits några så kallade "brunnsinrättningar".

Äldst är Malmö Brunnsinrättning i "Lugnet uti Möllevången" 1836-1845.

Verksamheten skulle komma att fortsätta i Stadt Hamburgs Trädgård vid Gustav Adolfs torg intill början av 1880-talet då Kungsparken invigdes. Brunnspaviljongen i Kungsparken öppnades 1882 och fanns kvar till 1917. Sedan mitten av 1890-talet drevs verksamheten här under namnet Apoteket Lejonets Brunnsinrättning.