Offentlig konst

Offentlig konst

Karl X Gustav. Foto Merja Diaz

I Malmö finns ett stort antal offentliga konstverk. Flertalet är i kommunal ägo, bekostade av kommunen eller donerade av privatpersoner och stiftelser. Malmö förskönings- och planteringsförening är den stiftelse som varit mest generös. Många av stadens offentliga konstverk ägs av bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.
 
En särskild plats i Malmös konstliv intar John Börjessons ryttarstaty på Stortorget. Den föreställer Karl X Gustav. Statyn har alltsedan den avtäcktes 1896 varit föremål för debatt. Ingen har ifrågasatt dess konstnärliga kvaliteter, den anses vara en av världens främsta i sin genre. Men är det lämpligt att Malmös centrum pryds av en staty som föreställer den svenske kung som 1658 erövrade Skåne från Danmark? Skånska patrioter menar att "tjocke Karl" borde ersättas av ett mindre provocerande konstverk. Debatten kommer sannolikt att fortsätta i ytterligare hundra år.

2009-06-11 /Bo Gentili, Stadsbiblioteket

Utomhus i Malmö stad finns det mer än 300 konstverk. Läs mer om hur Malmö stad arbetar med offentlig konst.

Litteratur
 
Aunér, Bertil, MKB konstguide. 2006.
Blondell, Pär, Carl X Gustav-statyn på Stortorget i Malmö. En missförstådd staty? 1996.
Ericson, Gunnar, Malmö konstguide. 2016
Falck, Gunilla, Konst i Fosie. 1997.
Faxén, Karin, Attraktion. Konsten i Citytunneln. The Art in Citytunneln. 2010.
Karlsson, Allan, Sivert Lindbloms fontänutsmyckningar på Gustav Adolfs torg i Malmö. 2001.
Konst hos HSB Malmö och bostadsrättsföreningarna 1925-1992. 1993.
Konst i offentlig miljö. 1969.
Konstguide. Skulpturer och minnesmärken i Malmö 2001. 2002.
Konstguide. Skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö. 2006. (pdf)
Konstrunda på cykel i Malmö. 2005.
Malmö förskönings- och planteringsförening 100 år. 1881-1981. 1981.
Modéer, Kjell Å., Carl X Gustaf-statyn på Stortorget. Om ett monuments tillkomsthistoria. (Särtryck ur: Årsskrift. Malmö fornminnesförening, 1971)
Ruiz Gutiérrez, Tania, Annorstädes. Elsewhere. Ailleurs. 2010.
Skulptur i Skåne. 1966.
Westerlund, Jean, Offentlig utsmyckning. En bildförteckning över offentliga konstverk i Malmö. 1-3. 2000.
Zander, Ulf, Ett omstritt Malmömonument. Carl X Gustaf-statyn 1896-1996. (Allt ljus på Malmö, s. 207-226. 1996.)