Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Danielsson, Elma

  • 1865-1936

Elma Danielsson var en svensk journalist och förkämpe för kvinnor och barns rättigheter.

Under större delen av sitt liv förde Elma Danielsson en outtröttlig kamp för att stärka socioekonomiskt utsatta kvinnor och barns rättigheter och levnadsvillkor i samhället. Hennes engagemang spred sig och gjorde att kvinnor började ansluta sig i kampen för jämställda rättigheter och bättre arbets- och levnadsvillkor.

Elma Danielsson verkade 1887-1911 i Malmö och var bosatt i kvarteren kring Möllevången. Hon var en viktig medarbetare på tidningen Arbetet där hon var journalist och under en tid även tidningens chefredaktör. 1901 valdes Elma Danielsson som första kvinna in i Malmö arbetarkommuns styrelse.