$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Danielsson, Elma

  • 1865-1936

Folkskollärarinna, journalist och en pionjär inom den malmöitiska arbetarrörelsen.

Under en stor del av sitt liv försökte Elma Danielsson stärka fattiga arbetarkvinnor och förbättra deras levnadsvillkor i samhället.

Elma Danielsson (född Sundqvist) verkade 1888–1911 i Malmö (med avbrott 1891–1897) och var mestadels bosatt i kvarteren kring Möllevången. Hon var en viktig medarbetare på tidningen Arbetet där hon var journalist, men också hade många andra arbetsuppgifter. Hösten 1888 blev hon den första ordföranden i det nystartade Malmö kvinnliga arbetareförbund. 1901 valdes Elma Danielsson som första kvinna in i Malmö arbetarkommuns styrelse.

Läs mer om Elma Danielsson

sv