Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Gullberg, Hjalmar

Malmöfödd författare, poet och översättare som även var verksam som chef för Radioteatern och ledamot av Svenska Akademin.

  • 1898-1961

Hjalmar Gullberg föddes den 30 maj 1898 i Malmö. Han växte upp som fosterbarn hos diverse-arbetaren Bengt Gullberg och hans hustru Elsa på Södra Förstadsgatan. Unge Hjalmars dominerande intresse var musiken. Han spelade fiol samt  tonsatte lyrik av svenska och tyska diktare. 1917 blev han student vid Malmö latinskola och inledde sina studier vid Lunds universitet. Här läste han klassiska språk och litteratur-historia. Plötsligt blev han poet: "Sensommaren 1919, vid 21 års ålder, började jag utan föregående varning skriva vers." Han skrev lundensiska spexverser och utvecklade den gullbergska stilen i vilken han blandade högt och lågt, andligt och materiellt.