$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Hansen, Einar

Einar Hansen

Framgångsrik företagsledare, men också idealist, mecenat och visionär — med de orden har Einar Hansen beskrivits.

  • 1902-1994

Född i Horsens i Danmark 1902 kom han redan i början av tjugotalet till Malmö. Här skulle han verka i mer än sjuttio år intill sin död 1994.

Böcker och båtar var Einar Hansens stora intressen. Redan som tjugofemåring tog han initiativ till Svensk uppslagsbok, vilken förverkligades inte minst med hjälp av lärare och studenter vid Lunds universitet. En av dem som medverkade med artiklar var blivande statsministern Tage Erlander.

Einar Hansens arkiv finns på Malmö stadsarkiv.

sv