$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Lagrup, Knut

Knut Lagrup. Etsning av Leif Nelson. 1982

Knut Lagrup. Etsning av Leif Nelson. 1982

Knut Lagrup, pseudonym för Knut Hansson, var en författare och kritiker som väckte stor uppståndelse på 60-talet med att öppet tala och skriva om sitt liv som homosexuell.

  • 1919-1990

Författaren var verksam i Malmö. Knut Lagrup — pseudonym för Knut Hansson. En excentrisk man som levde och dog efter sin devis. Knut Lagrup väckte  stor uppståndelse på 1960-talet med sin debutbok Avvikelser, där han öppet och personligt beskriver sitt liv som homosexuell.

Knut Hansson var en egenartad stilist med elegans och djupsinne, dock alltför säregen för att solidarisera sig med de homosexuella som grupp. Han tillhörde ingen. Jacques Werup beskriver honom som intelligensaristokrat, en dandy i vit kostym, hämningslöst slarvig med pengar.

Bengt Holmström — som liksom Werup kände honom personligen — skriver i Litteraturens Malmö att Knut Lagrup odlade en "alltmera exklusiv och konsekvent egocentrisk esteticism". Här och var presenterade han vardagsbilder från Malmö, men vad han ser tilltalar honom inte. "Ensamhet och kluvenhet var Knut Lagrups mänskliga insignier" skriver Bengt Holmström vidare och avslutar: "Sin särställning accentuerade han med en avsiktligt otidsenlig, konservativ kultursyn, som kom till uttryck i essäer och litteraturkritik".

Litteraturtips

  • Litteraturens Malmö .Bengt Holmström