Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Larsson, Åke Waldemar

  • 1913-1995

Från 1950-talet och framåt dokumenterade konstnären Malmö i otaliga målningar.

Åke Waldemar Larsson var en genuin skildrare av Malmös äldre miljöer. Från 1950-talet och framåt dokumenterade Åke Waldemar — hans signatur — staden i otaliga målningar, flertalet i litet format. Särskilt intresserade han sig för de rivningshotade kvarteren kring Caroli kyrka och i Lugnet. Förutom en noggrann återgivning av gator och byggnader skildrar Åke Waldemar gärna folklivet kring hus och gårdar. Bildspråket är naivistiskt. Perspektivet är småfolkets, en kärv men ömsint vardagsrealism. 

Bildtext saknas.