Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Mortensen, Claus

skylt

Claus Mortensen kallas för Malmös reformator. Han föddes i staden 1499, växte upp här men utbildades vid Domskolan i Lund, där han prästvigdes 1524. Året därpå begav han sig till Köpenhamn. Här kom han i kontakt med reformationens idéer.    

  • 1499-1575

Tillbaka i Malmö höll Claus Mortensen i ett kapell utanför staden — vid nuvarande Pildammarna — den 29 maj 1527 vad som troligen var den första evangeliska predikan i Skåne. Av okänd anledning tvingades Claus Mortensen lämna Malmö 1528, men året därpå var han tillbaka och tillträdde nu tjänsten som kyrkoherde i Sankt Petri. Härmed får reformationen anses vara genomförd i Malmö.
 
Claus Mortensen blev på 1540-talet avsatt från sin tjänst i St. Petri och avslutade sitt liv som präst i Husie. Han bodde dock kvar i Malmö, i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna. Huset som ligger här nu är troligen inte reformatorns utan från sextonhundratalet. Claus Mortensen dog 1575 och ligger begravd i St. Petri kyrka i Malmö.

Se även Reformationen

Claus Mortensen bodde i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna.

Claus Mortensen bodde i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna.