$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Mortensen, Claus

Äldre foto på en man utanför ett lågt gathus.

Hörnet av Kalendegatan och Baltzarsgatan 24, kvarter 62 S:t Jörgen, omkring 1907. Foto: Viktor Roikjer / Malmö Museer.

  • 1499-1575

Claus Mortensen kallas för Malmös reformator. Han föddes i staden 1499, växte upp här men utbildades vid Domskolan i Lund, där han prästvigdes 1524. Året därpå begav han sig till Köpenhamn. Här kom han i kontakt med reformationens idéer.    

Vid högaltaret i Sankt Petri kyrka i Malmö ligger stadens reformator Claus Mortensen begravd. På gravstenen kan man läsa att han var ”destructor papistici cultus”, en förgörare av den papistiska kulten.

Född i Malmö 1499

Claus Mortensen föddes i Malmö 1499, växte upp i staden men utbildades vid domskolan i Lund där han prästvigdes 1524. Året därpå begav han sig till Köpenhamn. Här kom han i kontakt med reformationens idéer.

Den första evangelistiska predikan

I början av 1500-talet var Malmö en av Danmarks största städer. Malmö var också ett centrum för den radikala reformationen. Den 29 maj 1527 höll Claus Mortensen en predikan i ett övergivet kapell utanför Malmö invid nuvarande Pildammarna. Detta var troligen den första evangelistiska predikan som hölls i Skåne.

Av okänd anledning tvingades Claus Mortensen lämna Malmö 1528 men året därpå var han tillbaka och tillträdde nu tjänsten som kyrkoherde i Sankt Petri.

Stormade Petrikyrkan

Den 29 november 1529 rusade en uppretad folkmassa in i Petrikyrkan och förstörde i renlärig nit helgonbilder och altare. Bildstormen leddes av Claus Mortensen. Vissa äldre forskare har menat att detta innebar en stor skadegörelse i hela kyrkan, något som motsägs av det faktum av att mängder med inventarier och helgonbilder från de olika altarna senare kunde säljas på auktion.

Pergamentbrev.

Pergamentbrev. Avfotograferat av Bo Andersson/ Malmö Stadsarkiv.

Förste evangelistiske kyrkoherden i Malmö

Den siste katolske kyrkoherden Henrik Hansen tvingades frånträda sitt ämbete och lämnade in ett resignationsbrev på Malmö rådhus daterat 1529. I brevet medgav han att borgerskapet i Malmö hädanefter fritt skulle få råda över Sankt Petri kyrka och välja präster efter egen önskan. Pergamentbrevet finns bevarat och förvaras idag vid Malmö stadsarkiv. Sedan Henrik Hansen hade gottgjorts med en summa pengar installerades Claus Mortensen som den förste evangeliske kyrkoherden i Malmö Sankt Petri kyrka. Härmed får reformationen anses vara genomförd i Malmö.

Avsatt på 1540-talet

Claus Mortensen blev på 1540-talet avsatt från sin tjänst i Sankt Petri och slutade som präst i Husie. Han bodde dock kvar i Malmö i hörnet av vad som idag är Baltzars- och Kalendegatorna. Huset som ligger här idag är troligen inte reformatorns utan kan dateras till sextonhundratalet.

Claus Mortensen dog 1575 och ligger begravd vid högaltaret i Sankt Petri kyrka i Malmö.

sv