$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Post, Otto

Södergatan mot Gustav Adolfs torg. 1860-talet. Fotograf Otto Post

Södergatan mot Gustav Adolfs torg. 1860-talet. Fotograf Otto Post

Malmöfotograf som tagit ett av Malmös äldst bevarade fotografier.

  • 1831-?

Fotot ovan  är unikt, ett av Malmös äldst bevarade, taget av fotograf Otto Post. Det är en varm sommarkväll 1864, kanske 1865 eller möjligen 1866. Fotografen har krupit ut på taket från sin vindsateljé i hörnhuset Södergatan-Stortorget.

Otto Post är en av de första Malmöfotograferna. Lika hemlighetsfull som fotografikonsten måste ha varit vid denna tid, lika hemlighetsfull är denne man. Men född 1831, ovisst var. Man kan gissa på Tyskland eller Danmark. Plötsligt finns han bara i Malmö. Den 1 oktober 1863 hyr han vinden vid Stortorget för att inrätta "en Fothografi atelier". Mot torget bygger han en vindslägenhet med stora fönster. Den 9 januari 1864 annonserar Otto i tidningen om att atelién "nu är färdig och på det comfortablaste inrättad".

sv