$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Quiding, Nils Herman

Nils Herman Quiding

Nils Herman Quiding

Jurist, journalist, författare och politisk tänkare från Malmö.

  • 1808-1886

Domare på rådhusrätten och politiker i slutet av 1800-talet.

I Malmö stadsbiblioteks raritetssamling finns en märklig skrift med titeln Slutliqvid med Sveriges lag, författad av pseudonymen Nils Nilsson Arbetskarl. Bakom pseudonymen dolde sig råd-mannen i Malmö Nils Herman Quiding, tillika redaktör för Malmö tidning under åren 1838-1842 och riksdagsman, representant för borgarståndet 1862-63.

För varje äldre bibliotekarie är namnet Nils Herman Quiding välbekant, men då inte med anledning av Slutliqvid, utan på grund av det utomordentliga författar-register över svenska lagar och författningar som Quiding utarbetade.

sv