$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Smedberg, John

John Smedberg

Arkitekt och upphovsman till bland annat Malmö Museum och synagogan i Malmö.

  • 1851-1913

När Malmö skulle bygga ett nytt museum utlystes en arkitekttävling. Detta var år 1896, sju bidrag inflöt. Tre av dem tilldelades första pris av en programkommitté med John Smedberg som adjungerad medlem. Förutom själv arkitekt var John Smedberg också ledamot av byggnadsnämnden, vice ordförande i museets konstnämnd, senare också ledamot av stadsfullmäktige och samtidigt lektor på Tekniska Elementarskolan. Under 1880- och 90-talen hade han också tillfälliga förordnanden som stadsarkitekt.

Programkommittén beslöt att inte något av tävlingsförslagen skulle byggas. Istället uppdrog man åt John Smedberg att rita huset "med ledning av förslagsritningarna och huvudsakligen i överensstämmelse med programmet för pristävlan". Resultatet finns alltjämt att beskåda, nämligen den gamla delen av den treklöver som idag är Malmö stadsbibliotek.

sv