Andreaskyrkan

Andreaskyrkan
  • Fridhemstorget
  • 1958
  • K-märkt

S:t Andreas kyrka färdigställdes 1958 och invigdes året därpå.

Historik

Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Petri församling i Lunds stift. Kyrkans administrativa lokaler och församlingshem ligger i en lägre del som omsluter ett klostergårdsliknande uterum väster om själva kyrkan.          

Arkitektur

Järnvägsstation har somliga kallat den. Det är en inte helt oäven beskrivning, men den är ändå inte särskilt rättvisande. Arkitekter var Thorsten Roos och Bror Thornberg. Trots sin utpräglade modernism återknyter S:t Andreas kyrka till det fornkristna basiliska kyrkorummet, som bl a utmärktes av att det var rektangulärt och uppburet av kolonner.

Kyrkan är sedan flera år K-märkt.