Augustenborg

Ekostaden Augustenborg. Tillhör MKBs fotoarkiv

Ekostaden Augustenborg. Tillhör MKBs fotoarkiv

  • Augustenborgsgatan
  • 1952
  • Stadsdel

Augustenborg är känt för alla Malmöbor. Många har bott i området eller kört förbi längs Lönngatan, Lantmannagatan eller Ystadvägen. Augustenborg byggdes av MKB 1948—1952 och är ännu idag MKBs största bostadsområde med strax över 1600 lägenheter.

Augustenborg är ett bostadsområde i Malmö. Augustenborg avgränsas i norr av Lönngatan, i väster av Lantmannagatan, i söder av Ystadvägen och i öster av Kontinentalbanan.

Historik

Området kan vara uppkallat efter August Thomas Löhr, som köpte en gård här 1811. Från början fanns två gamla gårdar där Augustenborg ligger: Augustenborg och Sofiedal. Den gamla Augustenborgsgården används idag som administration för Fosie Stadsdel. Augustenborg är ett tidigt exempel på "grannskapsplanering". Inom ett mindre område ska finnas allt vad de boende behöver såsom ett stort antal affärer, ett centrum, många fritidslokaler, skola, centraltvätt, biograf, egen brandkår — allt på nära håll.
 
Men Augustenborg bar också en dröm om utsuddade klassgränser. När det invigdes 1952 kunde MKB:s ordförande konstatera att all kategoribebyggelse hade "utplånats" i området. De flesta yrken fanns representerade. Sättet att bygga koncentrerat på ett större område under kort tid förhindrade att staden delades upp med olika samhällsklasser i olika stadsdelar.

Området idag

Augustenborg har idag återvinning i stor skala i många miljöhus med gröna tak. Dessutom finns en kommunal verksamhet som kallas Gröna Tak, som ordnar konferenser och föreläsningar med ekologiska teman. MKB har samarbete med Augustenborgsskolan. Amatörteatern Augusten etablerades i den gamla kvartersbion. Kaféverksamheten för seniorer har många återkommande besökare. Träffpunkten GNISTAN ("Göra Något I Stan") finns för barn och föräldrar. De mindre barnen har ett eget Koloniområde och ett Kaninhotell. Ett aktivt miljö- och energiarbete, MIBB, sker i samarbete med Hyresgästföreningen.