Autostradan

Autostradan

I dikten "Jag bor vid ett rastställe" som ingår i den sista samlingen Ögon, läppar (1959) skriver Hjalmar Gullberg — något överraskande — ordet "autostrada". Han syftar då på flyttfågelsträcken som drar över Falsterbo vår och höst. Ordet hade aldrig tidigare används i svensk poesi. I själva verket var det nytt i svenska språket, introducerat i samband med att motorvägen mellan Malmö och Lund byggdes. Denna, som ersatte den gamla Lundavägen, var den första flerfiliga motorvägen i Sverige. Autostradan invigdes den 8 september 1953.
 
Några siffror: Vid invigningen 1953 var autostradan 11 kilometer lång och 22  meter bred.  Den hade inte mindre än 15 viadukter och dessutom tre broar över vattendrag. 100 000 kubikmeter matjord hade man fraktat bort samt dessutom flyttat fram eller tillbaka 250 000 kubikmeter annan jord. Autostradan krävde ett lager av 125 000 kubikmeter grus varpå man sedan lade 30 000 kubikmeter vägbetong. Broarna krävde för sin del 4 000 kubikmeter brobetong. Vidare cirka 30 kilometer avlopps- och dräneringsledningar, 13 kilometer sidovägar med 30 000 kubikmeter asfaltbeläggningar ...
 
Den som stolt erbjuder ovanstående fakta är byggchefen Robert von Bahr, en representant för femtiotalets tro på bilsamhällets oändliga fördelar. Bakom vägbygget stod en kvartett av stora företag: AB Armerad Betong, AB Skånska Cementgjuteriet, AB Vägförbättringar samt Nya Asfalt AB. De sammanlagda kostnaderna för vägbygget var 15 miljoner kronor i dåtidens penningvärde, i vilken summa dock inte marklösenkostnaderna är inräknade.
 
Idag heter autostradan E22. Den har reparerats och byggts om ett otal gånger och är Skånes mest trafikerade väg, en betydande pulsåder in till och ut från Malmö.

  
2010-11-05  / Bo Gentili , Stadsbiblioteket

Litteratur
 
Vi presentera autostradan Malmö-Lund ... 1953.
 
Film
 
Mitt hjärtas Malmö. Vol. 1, 1953-1965. (Innehåller "Motorvägsbygget Malmö-Lund".)