Beijerska huset

Beijerska huset
  • Norra Vallgatan
  • 1534
  • Byggnadsminne

Historik

Beijerska huset är uppfört 1872-73 och ligger på ett representativt läge utmed Norra Vallgatan, som på den tiden var Malmös fina fasad mot Öresund. På baksidan är huset sammanbyggt med det Rosenvingehuset, en byggnad från 1500-talet med fasad mot Västergatan.Ursprungligen inrymde huset bostäder i de två övre våningarna och butiker på bottenvåningen. Sedan 1917 är byggnaden kontor för G & L Beijer. 1993 blev byggnaden förklarad som byggnadsminne.

Arkitektur

Beijerska huset är ritat av arkitekten Helgo Zetterwall, som under senare delen av 1800-talet var en av landets ledande arkitekter. Zetterwall använde sig av historiska stilarter som han ofta tolkade på ett personligt sätt. Beijerska huset är inspirerat av senrenässansens franska slottsarkitektur, vilket avspeglar sig i de högresta taken och den symmetriska, ljusputsade fasaden.

Byggnadsminne

Beijerska huset är ett byggnadsminne.

  • Namn: Beijerska huset och Rosenvingeska huset
  • Fastighetsbetckning: Jörgen Kock 3
  • Ursprunglig användning: Flerbostadshus med lokaler
  • Uppfört år: 1534, 1870-tal
  • Byggnadsminne: 1993-12-14