Bulltofta flygplats

Bulltofta på 1950-talet. DC3:a. Foto Kjell Wihlborg

På 1815 års karta finns namnet Bulltofta med ett antal byggnader markerad. Hundra år senare har platsen utvidgats och benämns Bulltofta gård. Där finns även då en slottsbyggnad. Redan 1346 är Bulltofta angivet Booltoftare.
 
Kronprinsens Husarregemente kom till Malmö 1897. Regementet hade Bulltofta till sitt övningsområde fram till 1927.
 
Bulltoftas historia, som flygplats inleddes tidigt, redan 1914 utlystes en ballongflygtävling här. Tre ekipage ställde upp, två tyska och en svensk ballong skulle flyga över Östersjön. Men den svenska ballongen slutade sin färd i Bulltoftas grusbackar.
 
1917 påbörjade planeringen av Bulltofta hed som flygplats. Första flygplan att landa på Bulltofta var ett Thulinplan, som flögs av Axel F. Lind 1919. Ett annat var ett Malmöbyggt "Pålsonplan" konstruerat av Hjalmar Pålsson från V. Ingelstad.

Den 28 september 1923 gjordes slutbesiktning, från och med detta datum blev Bulltofta Malmö stads flygplats. Hangar I placerades i flygfältets sydvästra hörn. Den flyttades 1936 till Vattenverksvägen vid gamla skolan med texten Autoropa på taket. Tio år senare tjänstgjorde den som hangar för flera tyska flygplan och även papperslager åt Hemmets Journal.
 
Hangar II byggdes 1925 och står fortfarande kvar vid Smedstorpsgatan. Denna har använts flitigt. De första åren tjänstgjorde dess norra utbyggnad som flygstation med väntsal och tull.
 
Hangar III byggdes 1930 invid hangar II och var då en av Europas största med en portöppning på100 m . Hangar III användes av AB Aerotransport (ABA), som bildats 1924 och som hade verksamhet här till 1949.
 
1943 byggdes Stationsbyggnaden invid Smedstorpsgatan. 1945 fick Aeroklubben egen Hangar. 1946 bildades Flygbensinbolaget Intava. 1954 blev den1850 meterhårdbelagda startbanan klar. 1955 invigdes ett nytt instrumentlandningssystem. 1958 etableras Transair på Bulltofta. 1959 byggdes en ny Stationsbyggnad vid Sallerupsvägen. 1963 stod Transairs Hangarbyggnad klar.
 
Den 15 september 1972 ägde Sveriges första och hittills enda kapardrama rum på Bulltofta. En SAS DC-9-21 med 92 personer ombord kapades av kroatiska terrorister under en flygning mellan Stockholm och Göteborg och tvingades landa på Bulltofta. Efter förhandlingar med dåvarande justitieministern Lennart Geijer släpptes passagerarna och en summa pengar garanterades kaparna.
 
Den 2 december 1972 lades Bulltofta flygplats ner och ersattes av flygplatsen vid Sturup.
  
2011-02-09    /  Kjell Wihlborg

Se även Krigsgravar

Litteratur

Barr, Agneta, Bulltofta. Utvecklingen till flygplats till och med 1953 och statistik över flygvärdinnor hos charterbolaget Transair Sweden AB, Bulltofta. 2006.
Flyget på Bulltofta 1919-1972. Flyghistoriska minnen. 2004.
Gibson, Lars, Bulltofta genom Cockpitfönstret. (Trettio år med Transair Sweden, s. 96-99. 2001.)
Hansén, Dan, Flygplanskapningen på Bulltofta 1972. (Hansén, Dan, I krisen prövas ordningsmakten, s. 45-56. 2004.)
Lindecrantz, Marie, Robert Holmén — en av Malmös pionjäraviatörer. (Elbogen 2002, s. 51-73.)
Nilsson, Jan-Olof, Nödhamn Bulltofta (Jan-Olof Nilsson, Lucky Strike. Svenska krigsbrudar, krigsbarn och allierade flygare, s. 349-369. 2013.)
Schlyter, Olga, Bulltofta hangar 2, Kvarteret Carl Florman. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad. Antikvarisk utredning. 2009.
Skånska flygflottiljen 50 år. 1940-1990. 1990.
Stridsberg, Sven, Far och flyg i Skåne - 90 år i luften. (Från fästig till bredband, s. 72-78. 2000.)
Stridsberg, Sven, Tionde flygflottiljen på Bulltofta 1940-1945. 1985.
Waernberg, Jan, Bulltofta flygstation. En berättelse om flygets historia i Malmö 1923-1972. 1995.
Wihlborg, Kjell, Bulltofta (Historia här hemma. Oxie härads hembygdsförening. Årsbok 2010, s. 9-16.)
 
Filmer

Bulltofta växer. (Malmö. En resa i tiden. Vol. 1 1908-1959. 2005.)                                                                                                                                                                                                                          
Flygkapningen på Bulltofta. (Mitt hjärtas Malmö. Vol. 6 1964-1987. 2008.)
Fågelvägen till Bulltofta. (Mitt hjärtas Malmö. Vol. 4 1908-1936. 2007.)
Sista natten på Bulltofta. (Mitt hjärtas Malmö. Vol. 8 1969-1984. 2009.)