Bulltofta vattenverk

Bulltofta vattenverk. Foto Linda Berglund

Bulltofta vattenverk. Foto Linda Berglund

Inbäddat i lummig grönska och med ringvägens intensiva trafik bullrande utanför, ligger Bulltofta vattenverk. Genom denna anläggning har i mer än 130 år det vatten passerat och förädlats som så småningom hamnat i våra kranar.
 
Under de sista decennierna av 1800-talet blev behovet av en fungerande vattenförsörjning för det växande Malmö alltmer akut. Smittsamma sjukdomar som tyfus och kolera spreds via dricks-vattnet. Trycket i ledningarna var ofta svagt vilket ledde till att brandkåren hade svårt att bekämpa de talrika bränderna.
 
I början på 1870-talet kontaktade Malmö Göteborgs överingenjör Josef Gabriel Richert och bad om hjälp med en vattenförsörjningsplan. År 1879 stod både Bulltofta vattenverk och Kirsebergs vattentorn klara. Vattnet pumpades i rör under markytan fram till vattentornet och härav fick en av Kirsebergs viktigaste gator sitt namn, Vattenverksvägen.
 
På Baltiska utställningen 1914 då Malmö skulle visa upp nyskapande teknik, byggdes en skalenlig modell av Bulltofta vattenverk upp. Här kunde den intresserade besökaren in i minsta detalj studera alla de funktioner som krävdes innan vattnet nådde den törstande konsumenten.

 
2011-06-17  /  Charlotte Högström, Kirsebergs stadsdelsbibliotek