$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Dammfrigården

Dammfrigården 1974. Foto Lasse Svensson. Sydsvenskans bildarkiv

Dammfrigården 1974. Foto Lasse Svensson. Sydsvenskans bildarkiv

  • Korsörvägen 1
  • 1800-tal

Där det idag ligger en mötesplats för seniorer låg förr en gammal gård med anor från 1820-tal.

Dammfrigården låg i nuvarande kvarteret Dammfri, i hörnan av vad som idag är Köpenhamnsvägen och Mariedalsvägen. Urkunderna berättar att Nils Söderberg (1820-1874) var välbeställd handlare i Malmö. Hans hustru var klen och för hennes skull arrenderade han på 1850-talet en tomt på den så kallade Magristratsvången och byggde där en villa, som således kallades Dammfri.

Hustrun dog redan 1859, varefter Söderberg sålde byggnaden till sin vän handlaren Johan Danius, som flyttade ut med sin familj och bodde där året om.
 Johan Danius synes ha lämnat Dammfrigården 1886. 1915 köptes gården av Malmö stad för 7000 kr. I köpeskillingen talas om 10 rum, veranda, loge, tvättstuga m.m. och uppvuxen trädgård med vinkast (växthus att odla vindruvor i).  Efter att staden övertagit fastigheten inreddes här två bostadslägenheten. När de sista hyresgästerna lämnade gården framgår inte, men på 1970-talet användes den då förfallna fastigheten av scoutkåren Gripen. Dammfrigården revs i november 1980. Idag ligger en mötesplats för seniorer på platsen. Endast trädgården minner om dess historia.