$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Herr Axels gård

Från utgrävningarna av kvarteret Liljan 2004. Stenmurarna utgör delar av fundamenten till Herr Axel Pedersen Thotts stora hus

Det stora stenhus som grävdes ut i kvarteret Liljan på Västergatan år 2004 är sannolikt den gård som Axel Pedersen fick. Gården kom att kallas Herr Axels gård. Ordet Herr visar att Axel var riddare. Västergatan var på 1400-talet Malmös huvudgata.

  • Gamla Väster
  • 1400-tal
  • Byggnaden finns ej kvar

Axel Pedersen var en av Erik av Pommerns närmaste män. Under Eriks regeringstid fick han flera betydelsefulla uppdrag. Som belöning för sina insatser erhöll Axel år 1433 i gåva av kungen en gård i Malmö.
 
Det stora stenhus som grävdes ut i kvarteret Liljan på Västergatan år 2004 är sannolikt den gård som Axel Pedersen fick. Gården kom att kallas Herr Axels gård. Ordet Herr visar att Axel var riddare. Västergatan var på 1400-talet Malmös huvudgata.
 
Axel Pedersen tillhörde den skånska adelssläkten Thott. Men han kallades aldrig Thott — det släktnamnet användes först på 1500-talet. Axel Pedersen var riksråd. Troligen blev han dubbad till riddare vid drottning Margaretas kröning i Kalmar år 1397. Som riksråd var han med i förhandlingarna mellan kungen och biskopen när Köpenhamn blev utsedd till Danmarks huvudstad år 1417.
 
Herr Axel var skriven på sin fars gård i Härlöv i nordöstra Skåne, men ägde flera stora fastigheter i Skåne och på Själland. Han var berest och fick tillstånd av påven i Rom att föra med sig ett resealtare. År 1415 nämns han för första gången som länsman för Varberg, ett uppdrag som han behöll livet ut. År 1419 blev han fogde över Skånemarknaden. År 1428 omnämns han som amiral för en större flotta som skulle kapa hansestädernas handelsskepp. Det kan ha varit Axel Pedersen som detta år bröt Hansans avspärrning av Köpenhamns hamn och besegrade hansaflottan i Öresund. Han blev in i det sista trofast Erik av Pommern, också sedan Kristoffer av Bayerns hade blivit kung i Danmark.
 
När Axel Pedersen dog år 1446 eller 1447 var han minst 70 år gammal. Det finns ingen exakt uppgift om när han föddes. Flera av hans nio söner fick betydelsefulla positioner under slutet av 1400-talet. Ivar blev riksråd både i Sverige och Danmark och dessutom svärson till den svenske kungen Karl Knutsson Bonde. Erik blev svensk riksföreståndare i Sverige. Åke var svärfar till Sten Sture den äldre.

sv