Centralposthuset

Centralposthuset är ett av Malmös byggnadsminnen. Foto Olga Schlyter

  • Posthusplatsen
  • 1906
  • Byggnadsminne

Historik

Centralposthuset i Malmö byggdes 1906 på uppdrag av Kungliga Generalpoststyrelsen. Arkitekt var Ferdinand Boberg, en av den tidens mest hyllade svenska arkitekter.

Arkitektur

Byggår: 1900—06
Arkitekt: Ferdinand Boberg
Byggherre: Kungliga Postverket

Det monumentala Posthuset är ett av landets främsta exponenter för nationalromantisk arkitektur eller som den dåtida arkitekturkritiken uttryckte det: "En heder för svensk byggnadskonst". Byggnadens hörntornskupoler jämfördes då med Marmorkyrkan i Köpenhamn och Invaliddomen i Paris. Just de genombrutna tornkrönen är karaktäristiska för Ferdinand Bobergs arkitektur och ger byggnaden dess kraftfulla uttryck.

Byggnadsminne

Centralposthuset är ett byggnadsminne.

  • Namn: Centralposthuset
  • Fastighetsbetckning: Aegir 1
  • Ursprunglig funktion: Postkontor
  • Uppfört år: 1906
  • Datum för byggnadsminne: 1998-02-10