Dammfrigården

Dammfrigården 1974. Foto Lasse Svensson. Sydsvenskans bildarkiv

Dammfrigården 1974. Foto Lasse Svensson. Sydsvenskans bildarkiv

"F.d. handlanden Söderberg i Malmö byggde Dammfri på stadens jord och gav åt gården namnet Dammfri. Min far köpte gården 1869 /bör vara 1859, se nedan/ och byggde då stallängan och vinkasten. Den lilla vägen som går från nuvarande Rönneholmsvägen kallades endast "Lille vägen". Min far sade alltid att på stora vägen var det så dammigt men "Lille vägen" var dammfri och därav hade namnet kommit. Vi stavade alltid Damfri. Lilla vägen slutade vid Svinadalarna. (Det vi barn trodde var verldens ände.)
                      Beträffande gårdens storlek hörde jag alltid talas om 16 tunnland, men jag vet inte om det var inberäknat Hästhagen, som min far arrenderade. Där odlades mest foder till vagnshästarna och ridhästen. På gården i övrigt odlades säd, rotfrukter.
                      Såsom förbindelse med staden använde vi alltid nuvarande Rönneholmsvägen fram till Södervärn (Rättelse: Södra förstadsgatan, nuvarande Triangeln. Vi använde sällan Slottsvägen, nuvarande Mariedalsvägen, som gick förbi Mariedalshuset; ett 2-vånings arbetarebostadshus, Turbinen i fängelset, till Slottsgatan.) Min far körde med sina norska gula hästar med svarta manar och svansar."
 
Ovanstående är hämtat ur ett brev från Ellen Danius — dotter till handelsmannen Johan Danius — till redaktören Hälge Emilson i oktober 1946. (Brevet finns idag i Malmö stadsbiblioteks Malmösamling.) Ordet Dammfri är emellertid omtvistat. Språkforskaren Ingemar Ingers anger en alternativ förklaring i sin Ortnamn i Malmö, "att det ursprungligen avsedda namnet varit Daniifred, varav blivit Damfred."
 
Dammfrigården låg i nuvarande kvarteret Dammfri, i hörnan av vad som idag är Köpenhamnsvägen och Mariedalsvägen. Urkunderna berättar att Nils Söderberg (1820-1874) var välbeställd handlare i Malmö. Hans hustru var klen och för hennes skull arrenderade han på 1850-talet en tomt på den så kallade Magristratsvången och byggde där en villa, som således kallades Dammfri. Hustrun dog redan 1859, varefter Söderberg sålde byggnaden till sin vän handlaren Johan Danius, som flyttade ut med sin familj och bodde där året om.
                     
Johan Danius synes ha lämnat Dammfrigården 1886. 1915 köptes gården av Malmö stad för 7000 kr. I köpeskillingen talas om 10 rum, veranda, loge, tvättstuga m.m. och uppvuxen trädgård med vinkast (växthus att odla vindruvor i).  Efter att staden övertagit fastigheten inreddes här två bostadslägenheten. När de sista hyresgästerna lämnade gården framgår inte, men på 1970-talet användes den då förfallna fastigheten av scoutkåren Gripen. Dammfrigården revs i november 1980. Idag ligger en mötesplats för äldre på platsen. Endast trädgården minner om dess historia.
  
2012-02-20  / Bo Gentili , Malmö stadsbibliotek

Litteratur
 
Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö 1-2. 1957-58.
Ljungberg, Leif, Om landstället Dammfri (Årsskrift. Malmö fornminnesförening 1962, s. 96-100. pdf)