Djäknegatshusen

  • Djäknegatan
  • 1797-1898
  • Byggnadsminne

Djäknegatshusen består av sju olika byggnader, anlagda på smala tomter som i praktiken styrt husens storlek och proportioner. Tomtindelningen är äldre än 1400-talets mitt. I Djäknegatan 7 ingår rester av ett medeltida hus. Fasaderna har fått sitt huvudsakliga utseende under 1800-talets andra hälft. Malmös förste stadsarkitekt, William Klein, byggde 1863 samman två mindre hus till nr 9, vilken gavs en klassiskt inspirerad dräkt.

Byggnaderna är typiska för den småskaliga bebyggelsen som präglade Malmös innerstad under äldre tider men visar också, med nr 17 från 1898, på den större byggnadsskalan i slutet av 1800-talet. Husen var rivningshotade men köptes av Malmö stad och blev byggnadsminne 1997.

Byggnadsminne

Djäknegatshusen är byggnadsminnen.

  • Namn: Djäknegatshusen
  • Ursprunglig funktion: Bostadshus med lokaler
  • Datum för byggnadsminne: 1997-06-09